Privacy verklaring

Taxi Postma vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij als Taxi Postma gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in deze privacy verklaring. Voorop staat dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt.

We hebben een gedragscode opgesteld voor ons bedrijf. De gedragscode bevat regels die onder meer bepalen dat persoonsgegevens van klanten op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

Onze klant heeft het recht op inzage in de persoongegevens die Taxi Postma van u verwerkt. U kunt Taxi Postma verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien de persoongegevens onjuist, onvolledig of anderzins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt, kun u ons verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe contact opnemen met ons centraal telefoonnummer.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingenover ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via ons centrale telefoonnummer. Hierbij kunt u ook terecht al u vragen heeft over de (mogelijke) verwerking van gegevens die u betreffen en over de aanpassing, aanvulling of verwijdering ervan.

Wijzigingen

Het is Taxi Postma toegestaan om van tijd tot tijd deze privacy verklaring te wijzigen.